Фестивал МУЗИКА КЛАСИКА Light
Музички павиљон, Калемегдан

 

ФЕСТИВАЛ "МУЗИКА КЛАСИКА LIGHT"

Фестивал под називом „Музика Класика Light“, конципиран је као циклус концерата који класичну музику афирмише у синтези са другим музичким жанровима. С обзиром да су овој промени подложни сви сегменти музике – од традиционалне до савремене, од певане до инструменталне, „Музика Класика Light“, представља уметнике различитих афинитета. Класика у обради, етно џез, мултимедијални приступ музичко-сценским формама, традиција и нарација, промоције и презентације јесу основне смернице фестивала, чија је улога да класичну музику приближи најширем слушалишту.

Први фестивал
„Музика Класика Light“ одржан је 2011. године.
Концерти се одржавају у Музичком павиљону на Калемегдану.


   Фестивал подржао Секретаријат за културу града Београда


P&C 2012 Mузика Класика